dimecres, 2 de desembre de 2015

Dominar una habilitat

Igual que dominar la lectura i la escriptura, el procés d’adquisició de competències complexes, com tocar el violí, dominar el tenis o els escacs, es troba amb problemes semblants. Per exemple, els treballs d’Ericsson [1996] sobre la trajectòria dels que acaben sent experts ens proporcionen tres pistes molt rellevats sobre las condicions que acostumen a trobar-se. A saber:

1. La regla dels deu anys. Per arribar a ser experts en aquests dominis es requereix una experiència de formació molt prolongada en el temps.

2. Un procés molt selectiu. Quan es puja el nivell d’exigència en el domini d’una habilitat es constata un descens en el nombre de persones que la practiquen.

3. La pràctica deliberada. Els aprenents han de comprometre’s amb la tasca de tal manera que busquin aconseguir la millor execució possible.

En poques paraules, arribar a dominar una competència complexa requereix habitualment «molt temps, suport cognitiu i emocional i un compromís sostingut amb la tasca».


[Informe sobre la lectura 2008 – pàgs. 206,207]