dimecres, 16 de desembre de 2015

...

Ningú té èxit comercial en literatura (avui en dia) parlant de la solitud. – (l’autora, desembre 2015)