dimecres, 11 de novembre de 2015

...

«Dir, artísticament, la fragilitat de l’existència. I la futilitat, de l’existència.» - Héctor Parra (compositor)