dimecres, 13 de maig de 2015

...

«Nogensmenys, posseeix la facultat d’expressar-se de manera original i justa, una facultat inherent en tota persona que reflexiona y cultiva el seu esperit.»

I.S. Turguéniev

Hamlet y don Quijote
Páginas autobiográficas