divendres, 8 de juliol de 2011

Poetes per començar

Potser això de la poesia només us sonis de passada. Potser simplement voldríeu començar a llegir poesia i no sabeu per on posar-vos-hi. Per on es comença a llegir poesia?

Per començar a llegir poesia s’ha de començar pels poetes romàntics anglesos. Blake, Wordsworth, Coleridge, Shelley, Byron, Keats... (sobretot, en ares de poder comprendre la versió original per algú de llengua materna no anglesa, recomano Blake i Keats, els altres són una mica més endimoniats en versió original).

(També s’hi poden afegir Walt Whitman, Robert Lee Frost i e.e. cummings, com a hereus d’una visió semblant de la natura.)

El millor es començar per una antologia que reculli les versions originals en una petita mostra de cadascún, i anar picotejant.

I sóc aquí per dir-los que, encara que pugui semblar un sacrilegi literàri, aquest poetes es poden llegir -i fruir- en traducció, castella o catalana.

Els poetes romàntics anglesos són poetes que “fan afició” i són, sens cap mena de dubte, el lloc per on s’ha de començar a llegir la poesia.