dimarts, 23 de juny de 2015

...

«Hi ha persones que passen més temps i dediquen més esforços a planificar les seves vacances que a planificar la seva vida.»

(frase sentida per la ràdio)