dijous, 27 d’octubre de 2011

Escoltar bé

Tenim dues orelles, però no podem escoltar dues coses al mateix temps...