dimarts, 30 d’agost de 2011

Tristesa

Estic trista per això que els està passant a les ràdios. Em sembla una vergonya que els clubs de futbol exigeixin quantitats milionàries a les ràdios per fer la seva feina, quan és evident que la ràdio no treu espectadors a la tele ni disminueix a la gent que va als estadis. M’estranya que exigeixin unes quantitats que la mateixa activitat radiofónica no genera, em sembla una decisió económicament absurda, i demostra que els dirigents esportius d’aquest país són uns molt mals gestors, uns pesseterus només disposats a arreplegar... I demostra també que la seva mala gestió els fa estar desesperats. Espero que se solucioni.