dimarts, 24 de maig de 2011

Pastoreig

La tele és el pastor que ens pastura...